Erityishuolto-ohjelma - Vammaisuus - Oulun kaupunki

Erityishuolto-ohjelma 

Kehitysvammalain nojalla myönnettyjä palveluja saaville henkilöille laaditaan palvelusuunnitelman lisäksi erityishuolto-ohjelma. Asiakkaan erityishuolto-ohjelman valmistelee erityisryhmien palveluohjauksen palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä tekee esityksen erityishuollon johtoryhmälle erityishuolto-ohjelman hyväksymiseksi. Erityishuolto-ohjelma sisältää asiakkaalle kehitysvammalain nojalla myönnetyt palvelut. Päätös erityishuolto-ohjelmasta tehdään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään ja päätös annetaan tiedoksi asiakkaalle.

Erityishuolto-ohjelmassa määritellyistä palveluista tehdään vielä erilliset päätökset.

Oulun kaupungin erityishuollon johtoryhmässä on edustettuna lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja sosiaalihuollollinen asiantuntemus. Jäseninä toimivat Oulun kaupungin sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Marja Salo (pj.), erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluiden palvelupäällikkö Tanja Koivisto, erityisryhmien palveluohjauksen vs. palveluesimies Pia Kortessalo, sivistys- ja kulttuuripalveluiden suunnittelija Jaana Valtanen ja terveyspalveluiden lastenlääkäri Päivi Vähäsarja.

 

Erityishuollon johtoryhmä kokoontuu vuonna 2022 keväällä seuraavasti

7.2.2022 klo 13 - 15

4.4.2022 klo 13 – 15

30.5.2022 klo 13 – 15

27.6.2022 klo 13 -  15

 

Kehitysvammalaki