Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunki on mukana edistämässä kestävää kehitystä

Suomen kuusi suurinta kaupunkia, Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, kokosivat marraskuussa 2021 voimansa kestävän kehityksen saralla, muodostaen SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -verkoston. Verkosto aloitti toimintansa työ- ja elinkeinoministeriön sekä Uudenmaan liiton rahoittamana ja Kuntaliiton koordinoimana hankkeena. Tavoitteena on tukea kuutoskaupunkien päättäjiä, henkilöstöä ja sidosryhmiä SDG-tavoitteiden paikallisessa toimeenpanossa ja kestävyysmurroksen edellyttämän ajattelu- ja toimintakulttuurimuutoksen aikaansaamisessa.

SDG -tavoitteilla (Sustainable Development Goals) tarkoitetaan vuonna 2015 YK:ssa sovitun kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman (Agenda2030), 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Valtioneuvosto, HLPF ja Agenda2030-materiaalit

Verkoston työ pohjaa Suomen kansalliseen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelmaan, jonka viitoittamana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on kunnissa ja kaupungeissa edistetty vuodesta 2017 lähtien. Tehdystä työstä kertynyttä kokemusta pyritään nyt verkoston avulla kanavoimaan niin, että kestävä kehitys saadaan kuudessa suurimmassa kaupungissa entistä näkyvämmäksi ja toiminta valtavirtaistettua. Tiedon lisäksi on tunnistettu tarvittavan myös kykyä sen soveltamiseen ja paikalliseen hyödyntämisiseen.

Verkoston ensimmäinen, kuutoskaupungeissa yhteisesti kehitettävä sekä pilotoitava, työkalu on SDG-analyysiprosessi tai SDG Sensemaking Tool -ajattelu/keskusteluprosessi. Sen ohjaamana päättäjät ja eri toimialojen työntekijät voivat pohtia, miten heidän työnsä linkittyy Agenda2030 SDG-tavoitteisiin, miten niitä voi omalla työllä edistää ja miten niiden edistymistä voi seurata. Työkalun kehittäminen pohjaa Espoon kaupungin laatimaan prototyyppiin ja lopputuloksena tavoitellaan SDG-analyysiprosessin työkirjaa, jota kaupungit voivat hyödyntää oman organisaationsa sitouttamisessa SDG-tavoitteisiin.

Analyysiprosessin lisäksi verkosto osallistuu keväällä 2022 Kuntaliiton, Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman ja Motivan kanssa Ekosysteemikouluun. Ekosysteemikoulussa vastataan kysymykseen mitä kestävän kehityksen edistäminen on kaupunkien, kuntien ja eri organisaatioiden muodostamassa ekosysteemissä ja miten eri toimijat voivat tukea ja täydentää toisiaan. Ekosysteemikoulu on osa TYÖ 2.0 LAB toimintaa ja sen tavoitteena on kehittää asioita ilmiölähtöisesti yli organisaatiorajojen.

Lue lisää kuutoskaupunkien ja Kuntaliiton kestävän kehityksen yhteistyöstä 

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.