Ajankohtaista

< Takaisin

Tahkokankaalta kiertoon -hanke päätökseen

Tahkokankaalta kiertoon -hankkeen loppuseminaari pidettiin Oulussa 29.3.2022 hybriditapahtumana. Kuulijoita aiheen ääreen kertyi useampi kymmenen, niin paikan päälle Ympäristötalon Kahvila Leetaan kuin etäyhteyksien päähän.

Tahkokankaalta kiertoon -hanke on Oulun kaupungin Ympäristö- ja yhdyskunta- palveluiden vuonna 2020 käynnistämä kehityshanke, jota rahoitti Euroopan alue- kehitysrahasto EAKR. Hankkeessa pilotoitiin purkumateriaalin uusiokäyttöä sekä kiertotalouden huomiointia maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi hankkeessa luotiin uutta toimintamallia kaavoitukseen, tontinluovutukseen ja maankäytön muutos-tilanteisiin sekä tuotettiin päästölaskelma- ja vertailutietoa resurssiviisaasta infrarakentamisesta.

Loppuseminaarin avaussanat lausui Oulun kaupungingeodeetti Kaija Puhakka, jonka jälkeen ääneen pääsivät Oulun kaupungin tontti-insinööri ja hankkeen projektipäällikkö Simo Tuppurainen sekä hankkeessa kiertotalouskonsulttina toimineet Vahanen Group:n Anna-Maria Nieminen, Milja Vepsäläinen, Anniina Määttänen ja Riikka Anttonen.

Seminaarissa kuultiin lisäksi hankkeessa melun, tärinän ja pölyn vaikutusmittauksista vastannutta Jori Jokelaa Macon Oy:sta, purku-urakoitsijan roolissa toiminutta Harri Postia HV-Maarakennus Oy:sta, purettujen rakennusten irtaimiston hyötykäytöstä vastannutta Satu Mörsäriä Kestävän kehityksen keskuksesta sekä VIRKE -hankkeen projektipäällikkö Pekka Pääkköstä Iin Micropolis Oy:sta.

Tahkokankaan palvelukeskuksen tilat pilottipurun kohteena

Tahkokangas sijoittuu Oulun kaupungin Hiirosen kaupunginosaan, jossa on toiminut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan palvelukeskus vuosina 1969–1975 valmistuneissa tiloissa. Palvelukeskuksen toimintojen siirryttyä muualle, on alueelle suunniteltu Oulun yleiskaavan mukaista tiivistä pientalo- sekä kerrostalovaltaista asuinaluetta palveluineen ja työpaikkoineen.

Alueen maankäytön muutosta valmistelleen Tahkokankaalta kiertoon -hankkeen aikana toteutettiin entisen palvelukeskuksen kahden rakennuksen pilottipurut, niihin liittyvät purkusuunnitelmat ja hyötykäyttöselvitykset, meluilmoitus, sekä MARA-lupa​. Lisäksi hankkeen aikana dokumentoitiin tietoa purkamisesta syntyneestä melusta, pölystä ja tärinästä sekä tuotettiin haitta-ainekartoitukset ja päästölaskelmat. Tulosten pohjalta laaditaan Tahkokankaan Kiertotalouskäsikirja, johon tullaan sisällyttämään hankkeen aikana syntyneet kokemukset aikataulullisista ja luvituksellisista pullonkauloista.

Lisätietoa: https://www.munoulu.fi/artikkeli/-/id/tahkokankaan-alueella-panostetaan-kiertotalouteen 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.