Ajankohtaista

< Takaisin

Uusi ilmanlaadun seurantasopimus laadittu

Ilmanlaadun seurantaa jatketaan Oulussa yhteistarkkailuna Oulun kaupungin ja ilman epäpuhtauspäästöjä aiheuttavien ympäristölupavelvollisten toiminnanharjoittajien kanssa. Toiminnanharjoittajien ja Oulun seudun ympäristötoimen kesken on laadittu uusi Oulun ilmanlaadun seurantasopimus vuosille 2022–2026. Sopimuksessa on sovittu tarkkailun sisällöstä, toteutuksesta ja kustannusten jaosta. Seurannan käytännön toteutuksesta vastaa Oulun seudun ympäristötoimi. 

Seurantasopimuksen pohjaksi ja seurantaa ohjaamaan on laadittu Oulun ilmanlaadun seurantasuunnitelma. Suunnitelma pohjautuu Ilmatieteenlaitoksen esitykseen Oulun ilmanlaadun seurannasta. Esitys sisältyy Ilmatieteenlaitoksen laatimaan Oulun ilmanlaatuselvitykseen (2021), jossa mallinnettiin Oulun alueen autoliikenteen, teollisuuden, energiantuotannon ja puun pienpolton päästöt, ja arvioitiin Oulun ilmanlaadun mittausasemien edustavuutta.  

Oulun ilmanlaadun seurantaa valvoo seurantaryhmä, joka koostuu sopimuksessa mukana olevien tahojen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajista. Uudessa sopimuksessa ovat mukana Adven Oy, Fermion Oy, Kemira Chemicals Oy, Kiertokaari Oy, Kraton Chemical oy, Oulun Energia Oy, Oulun Satama Oy, Oulun seudun ympäristötoimi, Peab Industri Oy ja Stora Enso Oulu Oy. 

Ilmanlaatuun liittyvä karttakuva Ilmatieteen laitoksen raportista

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.