Valvonnan perusmaksu käyttöön ympäristöterveydenhuollossa 2022 - Ajankohtaista - Ympäristö ja luonto - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Ajankohtaista

< Takaisin

Valvonnan perusmaksu käyttöön ympäristöterveydenhuollossa 2022

Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisilta valvontakohteilta aletaan periä valvonnan perusmaksua vuonna 2022. Taustalla ovat vuonna 2021 terveydensuojelulakiin ja elintarvikelakiin säädetyt muutokset. Valvonnan perusmaksu on sekä elintarvikelaissa että terveydensuojelulaissa 150 € vuosittain. Se peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana niiltä valvontakohteilta, jotka ovat ympäristötoimen rekisterissä aktiivisena 1.1.2022. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain. Perusmaksu peritään sekä elintarvikelain että terveydensuojelulain mukaisesti, jos kohteella on elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaista toimintaa.

Elintarvikealan toimijat

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelaissa 297/2021, joka tuli voimaan 21.4.2021.

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai jotka ovat rekisteröityneet elintarvikevalvontaan eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja sekä elintarvikekontaktimateriaalitoimijoita. Kun saman yrittäjän hallinnassa ja vastuulla on samassa toimipaikassa useampaa elintarviketoimintaa, niin vuosittain peritään vain yksi perusmaksu.

Perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa. Perusmaksusta on lisäksi vapautettu yleishyödyllinen toiminta, kyläkaupat, poron lihan ja kuivalihan myynti sekä riistan lihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista.

Terveydensuojelulain mukaiset toimijat

Valvonnan perusmaksusta on säädetty terveydensuojelulain muutoksessa, joka astuu voimaan 1.1.2022.

Perusmaksu koskee toiminnanharjoittajia, joiden harjoittamasta toiminnasta on tullut hakea hyväksyntä tai tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Perusmaksua ei peritä tietyistä pienimuotoisista ilmoitusvelvollisista toiminnoista. Täsmällinen luettelo perusmaksun piirissä olevista toiminnoista on terveydensuojelulain liitteenä. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, niin vuosittain peritään vain yksi perusmaksu. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Lisätietoja

Ruokavirasto: Valvonnan perusmaksu

Valvira: Terveydensuojeluviranomaisille ilmoitettaville toiminnoille tulee uusi valvonnan perusmaksu

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.