Jätehuolto

Jätehuolto on jätteiden lajittelua, keräystä, kuljetusta ja käsittelyä.

Jätteen tuottajat järjestävät kiinteistölle keräyspaikan jäteastioineen kiinteistöllä syntyville jätteille. Jätteen tuottajat myös lajittelevat jätteet ja vievät ne jäteastioihin.

Jätehuoltoyritykset tyhjentävät jäteastiat ja on kuljettavat jätteet kierrätettäviksi tai hyödynnettäviksi. Pieni osa jätteistä viedään kaatopaikalle.

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että asumisessa ja kunnan omassa toiminnassa syntyvä jäte kerätään ja käsitellään oikein. Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven alueilla jätehuollon käytännön tehtävistä huolehtii Kiertokaari Oy.

Jätehuollon viranomaistehtävistä  huolehtii Oulun kauoungin yhdyskuntalautakunnan alainen seudullinen jätehuoltojaosto. Se toimii Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Sen tehtäviä ovat mm. jäterekisterin ylläpito, kiinteistöjen jätehuollon ja jätehuoltomääräysten seuraaminen sekä jätetaksaan liittyvät tehtävät.

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisille: Oulun seudulla valvovia viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun seudun ympäristötoimi johtokunta. Iissä Oulunkaaren ympäristöpalvelut ja Pudasjärven ympäristönsuojeluviranomainen on Oulunkaaren ympäristöpalvelut  Ne valvovat mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista, jätteiden käsittelyn asianmukaisuutta sekä roskaamiskiellon toteutumista.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.