Kiertotalouden tiekartta

Oulun kaupungille on laadittu kiertotalouden tiekartta osana ympäristöohjelman toteutusta. Tiekartta on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.6.2021.

Tiekartta on laadittu Oulun kaupungille ja asiaa tarkastellaan kaupunkiorganisaation näkökulmasta: millä toimenpiteillä kaupunki voi edistää kiertotalouden toteutumista Oulussa. Kiertotaloustyöhön tarvitaan kuitenkin aivan kaikki: yritykset, oppilaitokset, tutkimusorganisaatiot, muut sidosryhmät ja kuntalaiset. Oppivin kiertotalouskaupunki Oulu rakennetaan yhteystyöllä!

Kuvassa on esitetty tiekartan painopistealueet ja läpileikkaavat teemat.

 

Mies laittaa omenoita kompostiin.

Ajankoh­taiset kiertotalousprojektit

Tahkokankaalta kiertoon

Projektissa kehitetään purkamisen kiertotaloutta ja luodaan uusia toimintamalleja. Alla voit tutustua projektin loppuseminaarin esityksiin:

 

Prikka kiertoon

Projektissa kehitetään hävikkiruuan hyödyntämisen keskitettyä mallia Oulussa. Logistiikkaa ja toimintamallia kehitettäessä luodaan samalla kiertotalouden työkokeilu- ja työpaikkoja sekä viitoitetaan alalle johtavia ura- ja työllisyyspolkuja.

 

MakingCity

Oulu on mukana kansainvälisessä monialaisessa yhteistyöverkostossa rakentamassa uusia innovatiivisia energiaratkaisuja, ja Kaukovainion kaupunginosa toimii ratkaisujen pilottikohteena. Pilotin tavoitteena on osoittaa, että innovatiivisia energiaratkaisuja käyttävä rakennuskokonaisuus voi olla lähes energiaomavarainen, kun esimerkiksi sen tuottama hukkalämpö voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi tavoitteena on muun muassa luoda uusi kaupunkisuunnittelumalli ja uutta innovatiivisten energiaratkaisujen synnyttämää liiketoimintaa.

 

LIKE - kiertotaloudesta liiketoimintaa

Hanke kokoaa yhteen kiertotalousalan yritykset ja yritykset, joiden tuote, palvelu, teknologia tai osaaminen mahdollistaa kiertotalouteen siirtymisen ja kiertotalouden uusien liiketoimintamallien hyödyntämisen. Hankkeen kautta yritykset voivat löytää uusia kotimaisia ja kansainvälisiä kokeilu- ja pilottikohteita, asiakkaita, yksityisiä ja julkisia rahoittajia sekä muita yhteistyökumppaneita.

Tyttö kirjastossa.

Kiertotalouden tiekartan etusivu.

Oulun kiertotalouden tiekartta

Oulun kaupunki allekirjoitti Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen ensimmäisten joukossa 30.10.2020. Julistuksen sisältöön pääset tutustumaan täältä.

Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki ja Kaupunginjohtaja Päivi Laajala allekirjoittivat Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen.